klimatizace, průmyslové chlazení, chillery...
Menu

  O nás

Představení firmy Arktis Servis

Naším cílem je nabídnout zákazníkům kvalitní služby v oblastech průmyslového chlazení, klimatizačních systémů, chladičů kapalin a tepelných čerpadel.

Již od roku 1990 se zaměřujeme na komplexní technické návrhy, projekty, dodávky a instalace technologií pro výrobní procesy, IT technologie, budovy, kanceláře, sklady, potravinářský a farmaceutický průmysl i rodinné a bytové domy. Rovněž zajišťujeme profesionální a rychlý servis. Řešíme i ty nejnáročnější technické a specifické požadavky zákazníků.

Všichni zaměstnanci jsou vyučení v oboru chlazení, jsou pravidelně školení a vlastní certifikáty Ministerstva životního prostředí pro zacházení s chladivy.

Vstřícnost, poctivost, respekt, kvalita a technická vyspělost – to jsou hodnoty, které nabízíme našim zákazníkům! Staňte se i Vy naším zákazníkem!

 

  About us

Arktis Servis Company Introduction

We aim to offer our customers high quality services in the fields of industrial cooling, air-conditioning systems, liquid coolers, and heat pumps.

Since 1990, we focus on complex technical designs, delivery and installation of technologies for production processes, IT technologies, buildings, offices, storages, food and pharmaceutical industries, as well as family and apartment houses. We also provide professional and fast service. We solve even the most demanding technical and specific requirements of our customers.

All the employees are trained in the fields of cooling; they are regularly trained and possess certificates of the Ministry of Environment for handling of refrigerants.

Helpfulness, honesty, respect, quality and technical sophistication – these are the values we offer to our customers! Become our customer as well!