Dotace na tepelná čerpadla

Nová Zelená úsporám

Příjem žádostí již od 12.10.2021.
Program Nová zelená úsporám může využít majitel dokončeného rodinného domu při výměně neekologického kotle na tuhá paliva nižší než 3. třídy za hlavní zdroj tepla – např. tepelné čerpadlo vzduch voda, popř. vzduch vzduch.

Všechny naše nabízená tepelné čerpadla mají SVT kódy, naše společnost vlastní certifikát MPO pro instalaci tepelných čerpadel.

  • Lze využít také na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
  • Vyměnit lze i soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
  • Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Kolik můžete získat?

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody 100 000,-
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000,-
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému 140 000,-
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch60 000,-
Napojení na soustavu zásobováním teplem 40 000,-

Více informací o dotacích https://2030.novazelenausporam.cz/

Kotlíková dotace

Spuštění tohoto programu je pravděpodobné na jaře 2022.
Podmínky pro udělení dotace jsou pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinných domů, bytů v bytových domech a rekreačních objektech, podmínkou je vždy trvalé bydliště.

V této chvíli čekáme na další informace.