Freecooling

Freecooling vyžití energie, kdy je venkovní teplota nižší než požadovaná teplota klimatizovaného prostoru, přináší obrovské úspory energie. V našich klimatických podmínkách mohou tyto úspory dosáhnout 60 až 80% nákladů na energii.

Freecoolin můžeme využít jako přímý (přímý proud chladného venkovního vzduchu) nebo nepřímý, kdy je venkovní vzduch ve výměníku ochlazena teplonosná látka, který vychlazuje daný prostor. Výhodou tohoto systému je, že vzduch cirkuluje pouze v klimatizované místnosti a odpadají tak problémy s čistotou, vlhkostí a velkých teplotních rozdílů.

Jako obzvlášť vhodné pro aplikace chlazení serveru, IT sálů apod. jsou chladiče kapalin (chillery) s freecoolingem a využitím vnitřních fancoilových jednotek.