Pokud uvažujete o pořízení klimatizace do panelového bytu je vhodné nejdříve zjistit na družstvu, popř. společenství vlastníků jaké budou mít požadavky. Níže si můžete přečíst technický návod montáže do panelového bytu.

Klimatizace do jedné místnosti o výkonu 2,5 a 3,5 kW (možnost využít i na multisplit)

Klimatizační sestava vnitřní a venkovní klimatizační jednotky. Tyto jsou propojeny izolovaným měděným potrubím (Ø 6 a 10 mm) a komunikační kabeláží. Aby bylo možné tyto jednotky spojit, je nutné vyvrtat otvor přes zeď Ø 55 mm. Přes tento otvor se protáhne izolované potrubí a komunikační kabel. Otvor je následně utěsněn izolační pěnou, takže izolační vlastnosti stěny nejsou narušeny.
Vnitřní jednotka ( váha cca 10 kg) je zavěšena v místnosti na vhodném místě. Venkovní jednotka se obvykle umisťuje na balkon, kde stojí na antivibračních gumových blocích, takže nepřenáší žádné vibrace a hluk.
El. příkon zařízení je cca 900 W, napojení je běžnou zásuvku. To má výhodu v tom, že pokud zákazník zařízení delší dobu nepoužívá, jednoduše je vypne v zásuvce.
Při montáži bytové klimatizace nedochází k žádným stavebním úpravám, ani nežádoucích zásahů do konstrukce budovy.
Délka montáže jedné vnitřní a venkovní klimatizace trvá cca 6 hodin.

Pokud potřebujete více informací, kontaktujte nás prosím na tel. 603 411 550 nebo 731 504 290.