PŘESNÁ KLIMATIZACE

Přesná klimatizace a klimatizace počítačových center

Přestože dnešní moderní invertorová klimatizace dokáže udržovat teplotu v rozmezí +- 1°C, jsou prostory, jako například certifikované laboratoře, kde je vyžadována přesnost vyšší i v rozmezí +-0,5°C. Pro takovéto prostory nabízíme přesnou klimatizaci. Přesná klimatizace udrží požadovanou teplotní diferenci, požadovanou vlhkost prostoru, účinná filtrace zamezí proudění prachových částic.

Přesná klimatizace je tvořena vnitřní skříňovou jednotkou a venkovní kondenzační jednotkou. Chlazení může být přímé nebo kapalinou. Pro lepší proudění vzduchu je možnost připojení na textilní vyústku.

Jednotky jsou řízeny mikroprocesorovou regulací. Chladící výkon od 6 kW výše.

Klimatizaci a vytápění celých budov, jako jsou například administrativní budovy, banky, nemocnice, hotely nebo obchodní centra lze provést v systémech Big Multi nebo VRF (Variable refrigerant flow). Na jednu či více venkovních jednotek klimatizace lze napojit až 48 vnitřních jednotek v různém provedení. Venkovní jednotky lze umísti na rám na střechu, popř. na zem. 

Námi nabízené klimatizační systémy jsou vysoce efektivní a úsporné, důraz je kladen především na nízkou hlučnost vnitřních jednotek a bezúdržbový chod.

Ke spokojenosti Vašich nájemníků či zaměstnanců nabízíme vnitřní jednotky v nástěnném, mezistropní, kazetovým nebo podstropním provedení. Součástí je filtrační systém, možnost přívodu čerstvého vzduchu.  K samozřejmostem patří dálkový monitoring přes internet a ovládání každé vnitřní jednotky samostatně.

Dalšími výhodami je servisní software, který šetří náklady na případný servis, a možnost topení až do -20°C.

V této oblasti zastupujeme značky Fujistu, Toshiba a Daikin.

Specifikujte požadavky na chlazení pomocí klimatizace

Vyplňte prosím krátký dotazník níže.

Pokud si nebudete jisti, jaký typ klimatizace je pro Vás vhodný nebo jinou otázkou, zvolte možnost podle svého odhadu. 

Potřebujete klimatizaci do jedné nebo více místností? Napište prosím tuto informaci do poznámek, včetně uvedení druhu místnosti.

Typ chlazené místnosti

Velikost místnosti

Vaše osobní údaje používáme pro komunikaci, zpracování dotazů, objednávek a cenových nabídek. V rámci zpracování poptávky nejsou údaje předány třetím stranám (poskytovatelům bankovních služeb, dopravci) a jsou i nadále považovány za důvěrné.

Osobní data v žádném případě třetí straně neprodáváme ani jinak neposkytujeme ke komerčnímu využití.