Digital Scroll jednotky

Digital scroll jednotky

Regulace je možná v rozsahu 10…100% výkonu. Přizpůsobením skutečné potřebě chladu se dosahuje významné úspory spotřeby elektrické energie. Vhodnou oblastí použití jsou VZT aplikace s přímým odparem a komerční chlazení.

15 let Copelandem patentovaná axiální a radiální poddajnost scroll elementů umožňuje spolehlivý provoz i za extrémních podmínek (kapalina a olej v sání)

Nová „Digitání technologie“ – regulace výkonu aktivně ovládá axiální vůli a umožňuje tak řídit výkon v rozsahu od 10% do 100%

Cyklické „spínání“ a „odlehčení“ scroll elementů v periodě 20s je prováděno vnitřním přepouštěním tlaku přes speciální solenoid ventil

Odpadají tak další komponenty pro regulaci teploty = významné úspory nákladů

Lepší energetická účinnost ve srovnání s tradičním způsobem regulace odpínáním válců

Příkon kompresoru se mění přímo úměrně s odebíraným chladicím výkonem Jednoduše lze dosáhnout optimální odpařovací teploty a tím přesné regulace teploty.

Výsledkem je optimalizace chodu celého okruhu s energetickou úsporou až 47%