Technologie Daikin Flash Streamer


Přestavujeme Vám technologii Daikin Flash Streamer, která je schopná deaktivovat až 99 % nového koronaviru (SARS-CoV-2).
Tuto technologii nabízí modely Ururu Sarara, Stylish a Perfera.

Studii vykonala společnost Daikin Industries Ltd. ve spolupráci s profesorem Shigeru Kyuwa z katedry Biomedical Science na univerzitě v Tokiu a skupinou výzkumníků, vedenou profesorem Shigeru Morikawa z katedry Microbiology na univerzitě Okayama University of Science.

Výsledky pokusu

Výzkumný tým provedl pokus, při kterém byly viry po dobu 3 hodin ozařovány technologií Daikin Flash Streamer.

Výsledky tohoto experimentu ukázaly, že:

  • Výboj Flash Streamer deaktivoval po 1 hodině ozařování 93,65 % koronaviru (SAR-CoV-2)
  • Výboj Flash Streamer deaktivoval po 3 hodinách ozařování 99,97 % koronaviru (SAR-CoV-2)

Více se dozvíte zde